La primera enquesta

A la primera enquesta que he fet, sobre les vostres preferències a l’hora de triar activitats fet hi ha hagut 48 respostes.

Música: 38 (79 %)
Cinema: 26 (54 %)
Teatre: 30 (62 %)
Conferències: 17 (35 %)
Llibres: 10 (20 %)
Activitats de cap de setmana: 29 (60 %)
D’altres: 11 (22 %).

La música guanya, seguida pel teatre i les activitats de cap de setmana.
Hi pensaré quan triï les activitats. Gràcies